Menu

Sorbitan Olivate

Tên Tiếng Anh
Sorbitan Olivate
Tên gọi khác
Part of Olivem 1000
Công dụng
Thông tin chính thức

Chức năng: nhũ hóa

Mô tả: d-glucitol, 1,4-anhydro-, 6-monoester with olive oil fatty acids

CAS #: 223706-40-9

Chi tiết

Sorbitan Olivate là một loại ester có nguồn gốc từ sorbitol và các axit béo của dầu ô-liu. Sorbitan Olivate là một thành phần nhũ hóa phổ biến.

Sản phẩm có Sorbitan Olivate