Menu

Zinc Sulfate

Tên Tiếng Anh
Zinc Sulfate
Thông tin chính thức

Chức năng: kháng khuẩn, làm se, chăm sóc răng miệng

CAS #: 7446-19-7 / 7733-02-0 / 7746-20-0 | EC #: - / 231-793-3 / -

Ph. Eur. Name: Zinci Sulfas

Sản phẩm có Zinc Sulfate