Menu

Dipropylene Glycol

Tên Tiếng Anh
Dipropylene Glycol
Thông tin chính thức

Chức năng: dung môi, điều chỉnh kết cấu sản phẩm, tạo mùi

CAS #: 110-98-5 / 25265-71-8 | EC #: 203-821-4 / 246-770-3

Tên hóa học: 1,1'-Oxydipropan-2-Ol; Oxydipropan-2-Ol; Hydroxypropyloxypropanol

Chi tiết

Dipropylene Glycol là một chất lỏng trong suốt không màu, đóng vai trò là dung môi và là một thành phần giảm độ nhớt. Ngoài ra, Dipropylene Glycol còn có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời.

Sản phẩm có Dipropylene Glycol