Menu

Hexylene Glycol

Tên Tiếng Anh
Hexylene Glycol
Gây kích ứng
0-1
Gây tắc lỗ chân lông
0-2
Thông tin chính thức

Chức năng: nhũ hóa, tạo mùi, dưỡng da, dung môi, chất hoạt động bề mặt

CAS #: 107-41-5 | EC #: 203-489-0

Tên hóa học: 2-Methylpentane-2,4-Diol

Chi tiết

Tượng tự như các glycol khác, hexylene glycol là một thành phần phụ đóng vai trò là dung môi, hoặc là một chất làm loãng để sản phẩm có thể dễ tán hơn trên da. Hexylene Glycol cũng là một phần của hỗn hợp chất bảo quản có thể là Lexgard® HPO giúp tăng hiệu quả của chất bảo quản phenoxyethanol.