Menu

Tetrasodium EDTA

Tên Tiếng Anh
Tetrasodium EDTA
Công dụng
Thông tin chính thức

Chức năng: chất tạo keo (chelating)

CAS #: 64-02-8 | EC #: 200-573-9

Tên hóa học: Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate

Chi tiết

Tetrasodium EDTA là một thành phần phụ tiện dụng giúp kết cấu sản phẩm luôn dễ chịu và ổn định trong một thời gian dài bằng cách trung hòa các ion kim loại gây ra những thay đổi không tốt cho công thức.