Hướng dẫn đăng nhập tài khoản thành viên

Bước 1: Chọn mục Tài khoản

Bước 2: Đăng nhập

- Đối với khách hàng sử dụng facebook có thể chọn "Đăng nhập bằng Facebook" để có thể đăng nhập nhanh mà không cần điền thông tin tài khoản.
- Đối với khách hàng sử dùng Email và đã tạo tài khoản trên Hermosa.vn theo hướng dẫn đăng ký tài khoản có thể điền thông tin và đăng nhập tài khoản.

Cập Nhật Lần Cuối: 00:20 20/05/2019