Hướng dẫn tìm lại mật khẩu tài khoản

Chú ý: Chức năng tìm lại mật khẩu tài khoản chỉ áp dụng cho thành viên đăng ký tài khoản bằng email.

Bước 1: Chọn mục tài khoản

Bước 2: Chọn "Tìm lại mật khẩu"

Bước 3: Nhập địa chỉ email tài khoản.

Hệ thống sẽ gửi vào email của bạn một hướng dẫn tạo mật khẩu mới. Vui lòng làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc tìm lại mật khẩu.

Cập Nhật Lần Cuối: 00:28 20/05/2019